MicroFlow Touch

MicroFlow Touch er et helt unikt fremføringssystem.

standardprodukter
  • Helautomatisk innblåsing
  • Fibersikring
  • For fiberkabler fra 0,8 mm til 5,5 mm
  • Rørdimensjoner fra 5 mm til 16 mm
  • Fremføringsdistanse pr. økt opp til 2,5 km

MicroFlow Touch er den eneste fiberblåsemaskinen på FTTH-markedet som er utviklet med magnetisk Buckle-detection, som sikrer deg og dine kunder høy sikkerhet og kvalitet.

MicroFlow anvendes til innblåsing av mindre optiske fiberkabler, hovedsakelig til Fiber-to-the-home.

Unngå skader på fiberkabelen

Med MicroFlows nye, egenutviklede fibersikring (Buckle-detection) er du nå 100 % fri for skader på fiberkabelen dersom den setter seg fast. Sikringen utløses dersom kabelfremføringen utilsiktet stopper opp. Maskinen stanser så hurtig at fiberkabelen ikke tar skade. Videre vil maskinen automatisk prøve å igangsette fremføringen tre ganger for å komme gjennom hindringen.

Fullautomatisk innblåsing

MicroFlow muliggjør enkel og fullautomatisk innblåsing – et trykk på knappen, og maskinen klarer resten selv. Fremføringen blir så enkel at hele operasjonen kan gjøres av én person.

Tidsbesparende

MicroFlow sparer deg tid ved installasjon av fiberkabler. Maskinen kan nemlig blåse med en fart på opptil 100 m/min. Samtidig er maskinen så enkel å betjene at man kommer hurtig i gang.

Ha hendene fri

Med MicroFlow har du hendene fri til andre oppgaver mens fremføringen pågår, blant annet fordi maskinen kan stilles inn med automatisk stans. Fremføringen kan stoppes automatisk etter en forutinnstilt blåsedistanse og fibersikringen sørger for at du ikke trenger å holde maskinen under konstant oppsyn.

Fleksibel

Blåsekloss, styring for kabel og trekkhjul kan skiftes på under 5 minutter. Maskinen kan også leveres med forskjellig utrustning for å kunne tilpasses ønskede fiberkabler og rør.

Betjeningspanelet

MicroFlow har et betjeningsvennlig tastatur, med kun én fysisk kombinert start- og stoppknapp for fremføring av kabelen.

Innstillinger:

  • Hastighet
  • Fremføringsdistanse med automatisk stopp
  • Parameter for glidende akselerasjon og retardasjon
  • Momentstyrke
  • Tekstene i touchdisplayet kan enkelt endres til ønsket språk

Blåseforløp

Maskinen settes opp og kabelen legges i maskinen.

Røret som kabelen skal blåses inn i monteres i blåseklossen. Deretter justeres drivhjul og momentet på motoren. Maksimal hastighet og blåsedistanse stilles inn. Maskinen startes ved å trykke på startknappen, og etter 10-20 m åpnes det gradvis for luften.

Blåsingen skjer nå automatisk, og stoppes enten manuelt ved å trykke på stoppknappen, eller automatisk ved at forhåndsinnstilt fremføringsdistanse er oppnådd.

Luftbehov: 8-12 bar og minimum 500 l/min, eller evt. en kompressor med større ytelse.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende noen av våre produkter eller tjenester? Send oss en melding via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til det - eller ring oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Telefon: 56 15 19 80 // E-post: post@industriplast.no