Miljø og gjenvinning

Industriplast skal være en miljøbevisst bedrift. Dette skal vises gjennom våre produktløsninger og holdninger.

Vi skal arbeide kontinuerlig for å redusere vårt totale ressursforbruk. Vi skal arbeide aktivt med miljøspørsmål i forhold til produktutvikling, produksjon, innkjøp, salg og øvrige interne rutiner. Miljøegenskapene ved våre produkter skal bevisst dyrkes og fremheves som en viktig egenskap.

For å oppnå dette skal:

  • Våre ansatte delta i arbeidet med å bedre miljøet.
  • Bedriften ha et HMS-system og en bedriftshelsetjeneste som ivaretar de ansatte.
  • Informasjon om miljø og opplæring i miljøspørsmål gis våre ansatte.
  • Industriplast ha et internkontrollsystem som minst tilfredsstiller myndighetskrav – vi stiller samme krav til våre leverandører som til oss selv.
  • Industriplast benytte lokalt tilgjengelige ordninger for gjenvinning av forskjellige typer avfall – internt produksjonsspill gjenvinnes så langt det er mulig.
  • Vårt energiforbruk kontinuerlig følges opp. Vi skal gjenvinne spillvarme fra prosessen og utnytte dette til oppvarming av lokaler. Ved nye og endrede prosesser skal ressursforbruket vurderes og søkes redusert så langt mulig.
  • Miljøhensyn skal vektlegges ved valg av transportløsninger. Egen transport skal utføres med minst mulig belastning på miljøet.
  • Industriplast skal arbeide kontinuerlig for et godt forhold til sine omgivelser: naboer, lokalsamfunn og det øvrige storsamfunn. Bedriftens bygninger og utearealer skal ikke være skjemmende for sine omgivelser.

Gjenvinning

Vi har gjenvunnet plast siden begynnelsen av 1970-tallet. Tidligere ble det stort sett gjenvunnet produksjonsspill fra egen og andres bedrifter, hovedsakelig produsenter av folie og bæreposer.

I 2007 ble det siste og mest moderne gjenvinningsanlegget tatt i bruk. Dette anlegget kan blant annet gjenvinne plast av typen polyetylen. Vi kan derfor ta i mot brukt plastfolie som gjenvinnes, for deretter å bli brukt som råvare til våre kabeldekkplater.

Ved å bruke gjenvunnet plast som råvare, sparer vi samfunnet for store mengder unødvendig avfall. Vi bidrar på denne måten til å redusere de store avfallsmengdene som belaster miljøet. Gjenvinningsanlegget vi benytter er av siste generasjon. Anlegget kjennetegnes av at prosessen skjer uten tilsetning av kjemikalier. Det er ingen utslipp, bortsett fra damp.

Vår gjenvinningsvirksomhet gir positive effekter for miljøet, og som vår kunde er du derfor med på å spare miljøet når du bruker kabeldekkplater fra Industriplast.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende noen av våre produkter eller tjenester? Send oss en melding via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til det - eller ring oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Telefon: 56 15 19 80 // E-post: post@industriplast.no